Contact Us

Reservatie
Reservation

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

PRIVACYVERKLARING  RUI &LI BVBA SELI’S NOODLEBAR

In deze privacyverklaring willen we alle bij Rui & Li-  Seli’s Noodlebar aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in ons restaurant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens
We doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rui & Li bvba – Seli’s Noodlebar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Dit brengt met zich mee dat:
 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waardoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoon gegevens gewaarbord is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Rui & Li bvba Seli’s Noodlebar zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen  kan dit via onderstaande contactgegevens:
Shangri-la International bvba
Seli’s Noodlebar
Limburgstraat 28
9000 Gent
Telefoon: +32 9 223 58 88
ondernemingsnummer
0541 925 241
RPR Gent
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Seli’s Noodlebar verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden:
 • het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond) klantenkaar take away & jade lidmaatschap
 • het informeren over onze restaurantwerking en uitnodigen voor activiteiten (contractuele grond en gerechtvaardig belang);
 • het registreren van uw deelname aan activiteiten;
 • het melden van reglementering Horeca Vlaanderen en Vlaamse Overheid mbt horecareglementen
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:
 • identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
 • telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto en URL (mits toestemming).
Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die jezelf aan ons doorgeeft via oa. Inschrijvingsformulieren, jadelidmaatschap, invul – contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, toestemming tot foto waar u op poseert.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discutie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
Wijziging privacy statement
 Bvba Shangri-la international– Seli’s Noodlebar kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Laatste aanpassing 01/07/2021
Seli's Noodlebar
Limburgstraat 28
9000 Gent
09/223.58.88
Afbeeldingsresultaat voor logo tripadvisorVolg ons op tripadvisor door hier te klikken

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
Neem contact op met ons
Contact/Us

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.
CADEAUBON KOPEN ?